Loading…

แอร์โรงงาน เชี่ยวชาญ อินเตอร์เนชั่นแนล

0-2346-0161-5
chiewchaninter@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดตั้งระบบน้ำเย็นชิลเลอร์

คำค้นสินค้า :  ระบบชิลเลอร์
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ติดตั้งระบบน้ำเย็นชิลเลอร์  บริการเซอร์วิส มีทั้งแอร์ชิลเลอร์ (Air Chiller) ระบบน้ำเย็นชิลเลอร์ (Water Chiller)


แอร์โรงงาน เชี่ยวชาญ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่อยู่ : 9/4 หมู่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2346-0161-5
แฟกซ์ : 0-2346-0166
อีเมล : chiewchaninter@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://chiewchaninter.yellowpages.co.th
เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00